FBC Rokycany — FBC GO-GO starší žáci

FBC GO-GO starší žáci — FB Hurrican Karlovy Vary White

FBC GO-GO starší žáci — TJ Tlučná

FBC GO-GO starší žáci — FB Hurrican Karlovy Vary White

FBC GO-GO starší žáci — TJ Tlučná

FBC GO-GO starší žáci — SPORT CLUB Klatovy